Una alternativa per preservar la salut del planeta

L'economia circular és un model de producció que imita la natura, on res es malbarata, i que pot ser la solució a les problemàtiques generades per l'actual model d'economia lineal. En aquest model es fabriquen productes que només tenen una vida i que s'acaben convertint en un residu. Això té conseqüències greus per al nostre planeta: els recursos naturals s'esgoten, l'emissió de CO2 augmenta, el planeta s'escalfa i el nivell del mar puja.

Alt Text!

Dins de l’economia circular, els residus circulen i tornen com un recurs amb valor que aporta molts beneficis a la societat i al medi ambient.

Alguns dels objectius d'aquest model per no trencar el cercle són:

Reduir

la generació de residus i el consum de recursos.

Reutilitzar

residus i productes.

Reciclar

residus i transformar-los en productes.

Alt Text!

I jo, què hi puc fer?

El primer pas és dipositar cada residu al contenidor correcte, així no trenques el cercle.

Alt Text!
Alt Text!

Recorda: cada residu al seu contenidor

Alt Text!

Al GROC, els envasos de plàstic, metàl·lics i brics

 • Ampolles i garrafes de plàstic
 • Llaunes de begudes i conserves
 • Brics de llet, suc i caldo
 • Pots de iogurt, flam, iogurt líquid
 • Paper d'alumini i plàstic film
 • Safates de porexpan de fruita, carn i peix
Alt Text!

AL VERD, els envasos de vidre

 • Ampolles de vidre (vi, cava, cervesa, beguda refrescant, llet…)
 • Pots de vidre (conserves, melmelada, iogurt...)
 • Flascons (colònia, desodorant...)
Alt Text!

AL BLAU, el paper i el cartró

 • Diaris i revistes
 • Fulls i sobres de paper
 • Capses de cartró (galetes, cereals, sabates…)
 • Bosses de paper
 • Rotllos de paper de WC i de cuina
 • Oueres de cartró
Alt Text!

AL MARRÓ, la matèria orgànica

 • Restes de fruita i verdura
 • Ossos, espines de peix i pinyols
 • Restes de menjar (arròs, pasta, llegums…)
 • Closques de fruits secs, d’ous i marisc
 • Restes de flors seques i terra
 • Marro del cafè i restes d’infusions
Alt Text!

AL GRIS, el rebuig

 • Bolquers, compreses i tovalloletes humides
 • Restes d'higiene personal (bastonets per a les orelles, maquinetes d'afaitar, mocadors de paper...)
 • Sorra dels gats i excrements de gossos
 • Pols d'escombrar i burilles de tabac
 • Baietes, fregalls i escombres
 • Copes, gots, tasses i ceràmica trencats

I els residus especials?

Alt Text!

L'oli domèstic, al contenidor d'oli o a la deixalleria

 • Oli utilitzat per cuinar, ja sigui d’oliva o de gira-sol
Alt Text!

Els medicaments, al punt SIGRE (a les farmàcies)

 • Medicaments caducats
 • Medicaments que no necessites
 • Capses i blísters de medicaments buits
 • Envasos de medicaments buits o amb restes
Alt Text!

I a la deixalleria (mòbil o fixa)

 • Fustes i mobles de mida petita
 • Aparells elèctrics i electrònics
 • Oli vegetal i mineral
 • Càpsules de cafè
 • Metalls i ferralla
 • Tèxtil
 • Làmpades, fluorescents i bombetes
 • Piles i bateries
 • Pintures i dissolvents
 • Tòners i cartutxos
 • Matalassos
 • Aerosols, CDs i cintes de VHS
 • Vidre pla (miralls o vidres trencats)
 • Petits electrodomèstics

Consulta els horaris i la informació sobre recollida de voluminosos i deixalleria mòbil i fixa. més info

I recorda...

Alt Text!

És important dipositar els residus al contenidor corresponent. No els barregis; malmets l’esforç dels altres.

Separa els aliments malmesos o caducats del seu envàs. L'aliment va al contenidor marró, i l'envàs, si és de plàstic, al groc.

Diposita les piles als contenidors dels establiments col·laboradors o porta-les a la deixalleria.

La tassa del vàter no és una paperera. Les tovalloletes humides, els bastonets per a les orelles, les compreses, el cotó fluix i els cabells van al contenidor gris.

No llencis per l’aigüera o pel vàter l’oli utilitzat per cuinar, ja sigui d’oliva o de gira-sol, ja que es transforma en un residu molt contaminant.

On van a parar els residus dels contenidors?

Un cop recollits, són transportats a diferents plantes de tractament per tal de ser classificats i valoritzats.

Envasos

Alt Text!

Planta de Triatge d'Envasos Lleugers de Constantí
Aquí es separen els diferents materials per ser distribuïts a diferents centres de reciclatge.

Visita virtual!

Vidre

Alt Text!

Planta Recuperadora de Vidre de Montblanc
Es neteja i es tritura per convertir-lo en pols de vidre.

Més info

Paper i cartró

Alt Text!

Centre de Transferència de SAICA a Vilallonga del Camp
Mitjançant un procés, s'obté pasta de paper.

Més info

Matèria orgànica

Alt Text!

Planta de Compostatge de Botarell
A partir del tractament de la fracció orgànica s'obté compost.

Més info

I en què es converteixen, aquests residus?

Els residus es transformen en noves matèries útils per acabar convertint-se en un nou producte amb un nou ús.

Els
envasos
en...

Samarretes, cadires, llantes de bicicleta...

El
vidre
en...

Ampolles i pots de vidre nous. Té infinites vides i torna una i mil vegades.

El
paper i
cartró
en...

Capses de cartró, paper d'embalatge, paper higiènic...

La
fracció
orgànica
en...

Compost, un adob natural que s'utilitza en l'agricultura com a fertilitzant i en la jardineria per a manteniment d'espais municipals.

I els residus especials com:

Alt Text!

L'oli de cuina usat, en...

Biodièsel, un combustible per als automòbils.

Alt Text!

Els residus de la deixalleria, en...

Nous materials.

Alt Text!

I què aporta tot això a la societat?

La recollida selectiva és l’inici d’un cercle que es tanca com un producte transformat i amb un retorn per al medi ambient, la societat i la seva salut.

Alt Text!
Alt Text!
Alt Text!

Beneficis socials

Generem nous llocs de treball.
Millorem la nostra qualitat de vida.

Beneficis econòmics

Reduïm costos de producció, perquè estalviem matèries primeres amb la transformació de productes.
Optimitzem els processos de gestió.
Estalviem diners als nostres municipis.

Beneficis ambientals

Reduïm la sobreexplotació dels recursos naturals (boscos, aigua, minerals...).
Reduïm les emissions de CO2.
Millorem la qualitat de l’aigua i de l’aire.
Estalviem energia i petroli.

Aprèn jugant

Posa a prova els teus coneixements sobre la recollida selectiva i economia circular.